Investovanie je umenie.
Zhodnocujte svoj kapitál na devízových trhoch

Investujte s Gain Capital

Algoritmické obchodovanie pre odvážnych aj opatrných

Sme spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami v úspešnom investovaní na najväčšom devízovom trhu – Forex. Vyvinuli sme plne automatizovaný algoritmus, ktorý slúži na obchodovanie menových párov. Riadi celý proces nákupu a predaja. Algoritmické obchodovanie kombinujeme s unikátnym know-how na zhodnotenie kapitálu.

zhodnotenie peňazí na kapitálových trhoch
Kapitálové investovanie

Čo získate spoluprácou s nami

Zhodnocujte svoj kapitál na devízových trhoch s jasne stanovenou mierou rizika a orientáciou na atraktívny a stabilný výnos. Vyberte si investičnú stratégiu:

Dynamickejšia stratégia s výškou výnosu až 14 % ročne pri vyššej miere rizika – 30 % vkladu.

Opatrnejšia stratégia s investičným rizikom 15 % vkladu a ročným výnosom 8 %.

FAQ - Investovanie

Často sa nás pýtate:

Kto u nás môže investovať?

Naše služby môže využiť každý, kto vlastní kapitál, chce investovať na devízových trhoch a akceptuje istú mieru rizika. Fyzická aj právnická osoba. Základnou podmienkou je vek nad 18 rokov. Spolupracujeme s investormi, ktorí sa radšej vyhýbajú riziku, ale aj s investormi, ktorí ho ochotne podstúpia.

Ako funguje obchodovanie na devízovom trhu?

Devízový trh Forex umožňuje nakupovať a predávať zahraničné meny v bezhotovostnej forme. Obchodovanie funguje na princípe špekulácie, či jednotlivé menové páry posilnia, alebo oslabnú. Efektívne sledovanie pohybov na trhu zabezpečuje plne automatizovaný algoritmus. Tento obchodný softvér využíva zložité nastavenia a analytické procesy, aby investor dosiahol výnos na základe zvolenej investičnej stratégie.

Máte stanovenú minimálnu výšku vkladu?

Minimálna výška vkladu na účet Gain Capital je 5 000 € pri konzervatívnom module a 10 000 € pri rastovom module. Ide o počiatočný jednorazový vklad, ktorý sa bude zhodnocovať počas trvania investície.

Ako často si môžem vyplatiť zisk?

Frekvencia vyplácania zisku záleží na vás. Na výber máte dve možnosti: vyplatenie zisku raz ročne alebo jednorazovo po ukončení investície.

Aká je optimálna dĺžka investície?

Investovanie u nás je viazané na časový horizont v trvaní jeden až štyri roky. Práve v tomto období môžete dosiahnuť najlepšie výsledky zo strednodobého a dlhodobého hľadiska. V individuálnych prípadoch sa investícia môže aj predĺžiť.

Predpokladané výnosy

Konzervatívny verzus rastový modul
Pri dynamickej investičnej stratégii znášate vyššiu mieru rizika, ale môžete dosiahnuť atraktívny výnos
Konzervatívny modul
8%
Rastový modul
14%
1
1
roky

Optimálna dĺžka investície 1 až 4 roky

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print