Email Phone

Kategória Zhodnotenie peňazí

Konzervatívny modul

Konzervatívny modul - Gain Captial | Conservative module

Konzervatívny modul Stabilná výška výnosu 8 % ročne s nižším investičným rizikom. Opatrnejšia investícia so zníženou mierou rizika Konzervatívny modul na efektívne zhodnotenie investície na devízových trhoch. Pre investorov, ktorí sa vyhýbajú vyššiemu riziku Obozretné investovanie vám vyhovuje, keď kapitál…

Rastový modul

Growth module - Gain Capital | Rastový modul - Gain Capital

Rastový modul Zvýšená miera rizika, ale atraktívne výsledky: výnos až 12 % ročne. Odvážnejšia investícia s veľkým potenciálom Rastový modul na atraktívne zhodnotenie investície na devízových trhoch. Pre investorov, ktorí ochotne podstúpia vyššie riziko Dynamická investičná stratégia vždy prináša vyššiu…